Kontakt

DISPECHEM spol. s r.o.
Pražská 4
679 61 Letovice
Czech republic

tel.: +420 516 474 070
e-mail: obchod@dispechem.cz


Otevírací doba prodejny:

Po - Pá: 8 - 17 hod
So:       8 - 11 hod

 Obecné zásady pro fasádní barvy DISPET

Příprava podkladu:
Používá se k povrchové úpravě vápenocementových omítek o minimální soudržnosti
0,25 MPa, betonů, porobetonů, azbestocementu, dřevotřískových, dřevovláknitých
a cementotřískových desek.
Podklady musí být rovné, zbavené prachu, mastných skvrn a všech ulpělých nečistot. Drobné opravy lze provést polymercementovou maltou (bez přídavku vápna) 24 až 48 hodin a větší vysprávky tradičními maltovinami (hlazené plstí) nejméně 1 měsíc před nanášením disperzní barvy.

Omítka připravená pro nátěr musí mít bezvadné provedení:

  • musí být odstraněna vzlínající vlhkost, výkvěty a další vlivy snižující životnost nátěrového systému (např. nízká tepelná izolace obvodového zdiva),
  • malta musí obsahovat vhodnou granulometrii písku (bez hlinitých a jílových přimíšenin) technologická přestávka mezi jádrem a lícní vrstvou nesmí být neúměrně dlouhá,
  • nejkratší doba karbonatace omítky je 21 dní, optimální 4 až 6 týdnů,
  • cement a sádru spolu nikdy vzájemně nemícháme, omítky z běžné sádry nejsou odolné proti trvalému působení vlhkosti a vody,
  • klempířské prvky musí být dimenzovány tak, aby zachycovaná a odváděná voda i při prudkých deštích nepoškozovala fasádu,
  • římsy a podobné výstupky musí být bezvadně oplechovány,
  • oplechování musí být vyvedeno dostatečně vysoko a okapní nos musí mít dostatečný odstup od líce omítky.

Teplota prostředí i podkladu by neměla být nižší než +10 °C. Při nutnosti aplikace při nižší teplotě než +10 °C je nezbytný další přídavek koalescentu (např. 1,5 až 2% lakového benzinu).
Maximální teplota prostředí by neměla být vyšší jak 25 °C. Při aplikaci při vyšší teplotě nesmí být podklad přeschlý, omítka se vlhčí jemným rozprašováním vody.
Je-li čerstvý nátěr vystavený prudkému oslunění může se „spálit“, při prudším dešti může dojít k jeho vyplavení, při mlhách špatně zasychá a mohou vznikat barevné „mapy“.

Postup při nátěru:
Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním nátěrem, nebo naředěnou fasádní barvou DISPET.
Používání vápenného pačoku je nežádoucí. Po zaschnutí napouštěcího nátěru, to je přibližně za 6 až 24 hod., se provedou minimálně dva nátěry.

  1. nátěr - základní, ředit vodou až do 10%
  2. nátěr - konečný, podle možnosti neředit, max. 5% vody.

Pro výslednou kvalitu disperzních i silikonových fasádních barev je nejvhodnější, pokud
po dobu jejich vyzrávání, tj. cca 4 týdny, neklesne teplota podkladu a ovzduší pod +5 °C.

Přetíratelnost jednotlivých druhů fasádních barev


Nátěrová hmota
podkladová
Nátěrová hmota, kterou je přetíráno
minerální disperzní silikonová roztoková
minerální ano ano ano ano
disperzní ne ano ano  
roztoková ne ano ano ano
silikonová ano, po opláchnutí povrchové hydrofobní vrstvy ano


[Otevřít verzi pro tisk]